Новини

ГИС на АПИ с престижна награда

ГИС системата на АПИ беше удостоена с отличие за принос в развитието на инфраструктурата на България

София, 24 февруари 2016г. - Географската информационна система на Агенция „Пътна инфраструктура“ за електронно административно обслужване, разработена от ЕСРИ България, получи най-високото отличие в категория „Географски информационни системи” на конкурса INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016. Системата беше удостоена с престижната награда от 30-членно жури, съставено от представители на Европейската комисия в България, директори на ресорните оперативни програми, представители на водещи професионални, академични и браншови организации в сектора.

„Тази награда е изключително високо признание не само за нас, екипа на ЕСРИ България, като изпълнител на проекта, но за Географските информационни системи като ключова технология за развитие и ефективно управление на инфраструктурата на страната“, каза г-жа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България, при получаване на наградата.

API Award Ceremony

Географската информационна система на АПИ е реализирана в рамките на проект „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и създаване на ГИС регистри за приходни дейности“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“. В резултат от изпълнението на проекта e развита иновативна Географска информационна система за пътната инфраструктура на Р. България, базирана на най-съвременни Esri ArcGIS технологии.

Разработени и въведени са и онлайн електронни административни услуги за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата. В рамките на проекта е създаден електронен калкулатор за движение на извънгабаритните и тежките моторни превозни средства. Използвайки калкулатора, превозвачите могат да пресмятат каква такса е необходимо да заплатят за преминаването по пътната мрежа. Гражданите и бизнесът, от своя страна, имат достъп до 4 електронни ГИС регистъра за: крайпътните рекламни съоръжения; търговските крайпътни обекти; подземните и надземни линейни съоръжения; товароносимост и габарити на пътните съоръжения. Последният дава информация за маршрута, по който извънгабаритните и тежки пътни превозни средства могат да преминават, на база ограниченията по пътищата в реално време.

С реализирането на проекта Агенция „Пътна инфраструктура“ прилага новаторски ГИС подход в тази сфера в България, като цели да постигне по-качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса.

API GIS System Screenshot

###