Новини

ГИС на РИОСВ-Русе сред отличените ИТ проекти за 2014 година

Разработена от ЕСРИ България ГИС, отново сред победителите в престижния конкурс „ИТ проект на годината”.

София, 26 февруари 2015г. – Географската информационна система на Регионалната инспекция по околната среда водите – Русе, разработена от ЕСРИ България, се нареди сред тримата победители в категория „Публичен сектор” на престижния конкурс „ИТ проект на годината”. Конкурсът се организира за единадесета поредна година от вестник Computerworld България и отличава най-добрите ИТ проекти, реализирани в страната през 2014г.

„Благодаря на изпълнителя на проекта, в лицето на ЕСРИ България, и колегите от инспекцията, чиито опит и експертиза спомогнаха за успешното разработване и внедряване на специализираната ГИС система. Система, която значително повишава ефикасността на работа на инспекцията, като води до по-ефективно, координирано и устойчиво управление и опазване на биологичното разнообразие и защитените зони и територии от екологична мрежа Натура 2000”, каза Никола Калайджиев, представител на Министерството на околната среда и водите, който прие наградата от името на РИОСВ-Русе.

DSC02370

През 2014 година в рамките на проект, реализиран по „Оперативна програма „Околна среда“, ЕСРИ България проектира, разработи и внедри специализирана Географска информационна система за нуждите на РИОСВ-Русе. Изградена върху водещата в света Esri ГИС платформа – ArcGIS, системата осигурява широки възможности за визуализиране, интегриране, обработка и споделяне на пространствени данни и информация, както и за осъществяване на разнообразни справки и мощни ГИС анализи. За целите на проекта, ГИС на РИОСВ-Русе поддържа изключително богат набор от информация – от базови и кадастрални данни до данни за защитените зони и територии, вековните дървета, лечебните растения, предпроектните и инвестиционни предложения, и много други. Специализираната ГИС система на инспекцията отговаря на всички международни ИТ и ГИС (W3C, OGC, ISO) стандарти.

Близо 30 проекта участваха в тазгодишното издание на престижния конкурс на вестник Computerworld България. Победителите в отделните категории бяха оповестени на официална церемония по награждаване, която се състоя на 25 февруари, сряда, в Хотел Хилтън София.

###