Новини

ЕСРИ ГИС в основата на новия глобален хъб за данни на ООН

За първи път ще бъде създадена единна система за отчитане напредъка по реализирането на Глобалните цели за устойчиво развитие.

Esri, световният лидер в сферата на Географските информационни системи, работи съвместно със статистическия отдел на Организацията на обединените нации (UNSD) по изграждането на единен център за данни, наречен „Федерална система за глобалните цели“. Системата ще позволи на държавите-членки да измерват, регистрират и докладват своя напредък по реализирането на глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, като в същото време  ще допринесе за по-ефективното сътрудничество между тях.

Центърът ще бъде разработен на база ArcGIS, водещата ГИС платформата, стъпвайки на принципите на локейшън интелиджънса (location intelligence) за създаване на модели, извличане на закономерности и причинно-следствени връзки при работа с геопространствени данни.

Стартирал като изследователски проект с партньори в лицето на Ирландия, Мексико, Филипините, Катар, Южна Африка и Сенегал, първите стъпки в разработването на Федералната система за глобални цели са вече факт. Резултатите от изследователската част по проекта бяха представени от Джак Данджермонд, основател и президент на Esri Inc., по време на срещата на високо равнище за глобално управление на геопространствената информация на ООН, която се проведе в гр. Мексико. Участниците във форума публикуваха и декларация, която утвърждава ролята на геопространствените технологии в прилагането на стратегически подходи за реализиране на глобалните цели на ООН.

“Посредством прилагане на най-съвременните технологии и средства, Федералната система за глобалните цели за устойчиво развитие ще повиши възможностите на националните и международни статистически системи да управляват и споделят данни и добри практики при изпълнението на глобалните цели”, каза Грег Скот, междурегионален съветник, отдел „Статистика“ на ООН, “Системата вече дава възможност на националните статистически служби да представят своите данни в географски контекст и да извършват повече анализи, което ни позволява да откриваме зависимостите и взаимовръзките между индикаторите на Глобалните цели.”

Целите за устойчиво развитие представляват набор от 17 задачи, върху които ООН акцентира в своята програма до 2030г. Те са разработени в отговор на световните предизвикателства и тенденции, свързани с устойчивото развитие на планетата и служат  като план за действие на международната общност за решаването на проблеми като изкореняването на бедността, достъпът до чиста питейна вода, чисти океани, премахване на глада, равенство между половете, действия в областта на климата, мира и справедливостта, образованието и много други. Може да се запознаете с тях като разгледате интерактивната карта на Esri:

###