Новини

Есри ГИС карта представя състоянието на водите за къпане в ЕС

Според тазгодишния доклад на Европейската комисия – 96% от водите за плажуване на територията на съюза са безопасни за здравето на хората

В края на май Европейската комисия(ЕК) разпространи доклад за състоянието на водите за къпане на територията на ЕС. Данните са основно за състоянието на водите по крайбрежните плажове и в по-малка степен за тези на водоемите във вътрешността на страните членки.  Докладът се фокусира конкретно върху наличието на бактерии, които могат да причинят сериозни заболявания при хората, а не върху цялостното  качество на водите.

Според доклада на ЕК в България са оценени 96 места за къпане, като в 91 от тях водите са отлични, а в останалите 5 – добри.

Най-висок дял отлични води за къпане има в Гърция, Хърватия, Кипър и Австрия. В Белгия, България, Люксембург, Малта, Австрия и Румъния всички официално идентифицирани води за къпане са отговаряли поне на минималния стандарт за качество през 2023 г.

Безопасността  на крайбрежните води като цяло е по-добро в сравнение с водоеми във вътрешността на страните. През 2023 г. 89% от класифицираните крайбрежни места за къпане са с отлично качество, в сравнение с малко под 79% от вътрешните води за къпане.

Данните от доклада са представени върху интерактивна карта. Тя предоставя информация за местоположенията на водите за къпане и тяхното качество както за последния сезон през 2023 г., така и за предходните години. Данните са представени на две нива: държава (по-малко подробни скали) и вода за къпане (по-подробни скали). В допълнение към 27-те държави-членки на ЕС, оценката на водите за къпане включва и данни за Албания и Швейцария. Картата е изготвена от Европейската агенция по околната среда с помощта на Есри ГИС софтуера.

 ###