Новини

ЕС показва с ГИС мащаба на климатичните промени в Европа

Картите показват, че сред най-чувствителните региони на континента са Централна Европа, Иберийския полуостров, Скандинавия, Бретан и Венеция. 

18 февруари 2020 г. - Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) публикува поредица от интерактивни ГИС карти, за да подобри обществената осведоменост по въпросите свързани с въздействието на климатичните промени на континента. Картите са част от приложението на Агенцията „Влиянието на климатичните промени в Европа“ и са базирани на световно утвърдената ЕСРИ ГИС платформа.

Приложението по достъпен начин представя как до края на 21 век и дори след това Европа ще бъде засегната от екстремни климатични събития като суша, наводнения, горски пожари, покачване на морското равнище, в случай че глобалното повишаване на температурата не бъде задържано под 2°C. Картите в приложението са изготвени въз основа на различни климатични модели и сценарии за нивата на парниковите газове и дават конкретен географски контекст на данните от най-всеобхватната екологична оценка на Европа за последните 5 години – докладът  „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г.“

Интерактивните инструменти на ГИС картите дават възможност на всички европейски правителства и граждани да проследяват текущите и очаквани ефекти от промените в климата върху основните природно-географски региони в Европа. Картите показват, че сред най-чувствителните региони на континента са именно Централна Европа, Иберийския полуостров, Скандинавия, Бретан и Венеция. Дори при най-оптимистичните сценарии за изменение на климата, много от крайбрежните райони и най-вече гъсто населените части на Северна Европа се оказват застрашени от повишаване на морското равнище. Изменението на климата ще доведе също така и до по-продължителни и силни засушавания в Южна Европа, както и до увеличаване честотата на горските пожари в централната и южна част на континента.

collage_sea_level_rise_EEA

Потребителите могат също да увеличават мащаба на картите, за да видят, какви са очакваните промени в климата конкретно за техния район, държава или град. Така например, не само Холандия, но източният бряг на Обединеното кралство и крайбрежните райони на Дания и Швеция се очаква да бъдат силно засегнати от повишаващото се морско равнище. В риск се оказват и крайбрежията на Южна и Западна Франция и Североизточна Италия. ЕАОС прогнозира, че при поддържане на високи нива на парникови газове честотата на наводненията във Венеция ще се увеличи повече от 100 пъти, а лондонските квартали Хамърсмит и Фулъм ще са сред основните рискови зони от наводнения в Англия до 2071г.

esri_eea_maps

Според климатичните карти Балканите и в частност България попадат в пояс на  значително затопляне. Очакваните прояви на климатичните промени ще се изразяват в повишаване на температурите, по-меки зими, придружени с намалено количество валежи, все по-голям риск от засушавания и продължителни горещи вълни.

esri_map_eea

Според Европейската агенция ГИС приложението „Влиянието на климатичните промени в Европа“ със своите карти „подчертава, колко важно е да бъдат ограничени климатичните промени, за да се избегнат най-лошите последствия от тях, като в същото време акцентира върху ключовото значение на адаптирането на плановете, част от Европейската зелена сделка за изграждането на една нова, по-устойчива и амбициозна стратегия за адаптация на Европейския съюз.

Повече от 15 години Европейската агенция по околна среда, заедно с редица други структури на Европейската комисия, използва ЕСРИ географски информационни системи за осигуряване на по-голяма ефективност при анализа и работата с гео бази данни и подпомага вземането на информирани управленски решения на всички нива. В края на мината година Европейската комисия и ЕСРИ подписаха ново споразумение за предоставяне на геопространствени технологии, което дава възможност на ЕАОС да споделя по-лесно екологични данни, давайки възможност на държави, агенции, учени и политици да достъпват и анализират големи обеми от климатични данни за Европа.

###