Новини

За 30 години достъпът до образование е нараснал в цял свят

Данните на ООН са представени на интерактивна Есри ГИС карта.

Учениците от почти всички краища на планетата посвещават между 4 и 8 години повече на образованието си в сравнение с 1990 г. – сочи интерактивна карта.

Глобалната карта с интерактивни диаграми е базирана на данни от Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Създадена е с най-съвременните ГИС технологии на платформата ArcGIS.

Лесно се открояват неравнопоставеността в достъпа до образование на децата в някои краища на света, както и с един поглед се добива представа какви са били тенденциите в различните държави за периода 1990-2021 години.

Последните данни сочат, че Австралия е страната с най-продължително училищно образование – броят на годините надхвърля 21 през 2021-а, но е имало и периоди, в които учениците са били обучавани и над 23 лета.

Данните за България за представения период показват, че имаме двугодишно близо увеличение на учебните години на дете, като през 1990-а те са били 12, а през 2021-а – 13,9. През 2014-а очакваните години, които едно българско дете ще прекара в училище, са били 15, след което има лек спад в продължителността на училищното образование у нас.

map data with bulgaria

В световен мащаб, през 1990 г. страната с най-нисък брой очаквани учебни години на дете е била Нигер с приблизително 2 учебни години. До 2021 г. броят на очакваните години в училище там е нараснал до 7

Изключение правят страни, които са във война или са раздирани от вътрешни конфликти. Например в Сирия се отбелязва спад от почти 4 години по коментирания показател от 2013 г. насам.

###