Новини

„Земята под око“

Esri платформата подпомага съвместните действия по решаването на екологичните проблеми.

По време на срещата на високо равнище „Земята под око“ Esri ще представи как облачните ГИС спомагат за създаването на международна геопространствена платформа за споделяне на данни за околната среда и моделиране на решения. Бившият американски президент Бил Клинтън, президентът на Esri Джак Дангермонд и директорът на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) Джаклин Макглейд ще се присъединят към други уважавани официални гости и лектори, за да дискутират значението на достъпа до данни за международното сътрудничество и вземането на устойчиви решения за опазване на околната среда.
Мрежата „Земята под око“ ще бъде представена по време на срещата, която ще се състои в Абу Даби (Обединените арабски емирства), на 12-15 декември 2011 г. Esri, Microsoft и Европейската агенция за околна среда са обединили своите опит и експертиза с цел да модернизират „Земята под око“ с облачно-базирана система за управление на геопространствено съдържание, по модел на ArcGIS Online. Мрежата „Земята под око“ вече предоставя инструменти за създаване на карти, достъп до хиляди готови за използване карти и масиви от данни и възможности за управление на геопространствено съдържание. Потребителите могат да използват мрежата за споделяне на съдържание с обществеността и сред определени групи или пък за лични нужди. Държавните институции, изследователските организации, неправителствените организации и обществеността могат да ползват мрежата, за да работят съвместно и вникнат по-добре в проблемите, да разработват политики, изграждат планове и предприемат действия. Нещо повече, конфигурираната в облак мрежа поставя основите за създаване на подобни платформи за околната среда и в други региони.
„Хората са наистина загрижени за околната среда, но често те не разполагат с възможност да участват в политиката и да съдействат за промените,“ каза Дангермонд. „Чрез предоставянето на достъп до информацията за околната среда и социално-икономическото развитие на много хора, мрежата „Земята под око“ ще се превърне в катализатор на засилен диалог. Смятаме, че хората ще станат по-активни, получавайки възможност да разберат по-добре проблемите и активно да участват във взимането на решения.“
Esri технологията ArcGIS Online, заедно с Windows Azure и Microsoft SQL Azure позволяват на Европейската агенция за околна среда да поддържа и развива тази платформа. ГИС Уеб приложенията помагат на различните групи потребители да създават и споделят картови услуги, да извършват анализи и публикуват геопространствени продукти.
По време на срещата експерти ще демонстрират възможностите на мрежата „Земята под око“ по отношение на гражданската ангажираност и активност и съвместните координирани действия за решаване на екологичните проблеми.

# # #