Новини

„Искам да затворя перфектния кръг от ГИС умения“

Интервю с Денис Антиев, участник в „Пролетна стажантска програма“ 2022 на Есри България.

Денис Антиев наскоро премина с много добър резултат държавния си изпит за бакалавър специалност География в СУ „Св. Климент Охридски“. Но макар отдавна да има интерес точно към тази наука,  Денис не се е насочил веднага към това следване. Както сам ни сподели – първо учил една година нещо, което не го вълнувало особено…

Изкарах два семестъра и в крайна сметка реших да се откажа от това следване и да уча нещото, което искам – география. И исках не просто да уча любимата си наука, но да придобия знания и умения,  с които да изкарвам и пари от нея един ден. Записах география в СУ и първата година се колебаех доста, защото ми харесваха много и природните науки: геоморфология, климатология и такива за образуване на релеф, геологията също ми беше интересна. Но после, като изкарах някои от свободно избираемите предмети за ГИС – ми беше ясно какво следва! След това – всеки един избираем предмет, който е бил с ГИС, съм го записвал. Интересно ми беше. И магистратурата ми със сигурност ще е ГИС!