Новини

Кандидатствайте за Есри грант за НПО

Форма за кандидатстване за грант.

В продължение на дългогодишната си активна дейност за подпомагане опазването на околната среда, запазване на биологичното разнообразие, борбата с климатичните промени и устойчивото развитие на обществата чрез силата на ГИС технологиите, Есри ще подкрепи български организации с нестопанска цел, които работят в екологичния сектор като им предостави безвъзмездно специализиран за нуждите им ГИС софтуер, съдържание и ресурси.

Кандидатствайте за грант!

Включете се в глобалната общност от организации с нестопанска цел, които използват силата на ArcGIS, за да съхранят биоразнообразието на планетата и да опазят природните й ресурси.

Инициативата за безвъзмездна помощ за организации с нестопанска цел ще предостави на получателите следните ArcGIS Online лицензи за период от 2 години:

  • Един (1) GIS Professional User ( ArcGIS Pro)
  • Един (1) Creator Named User
  • Два (2) Editor Named Users
  • Два (2) Mobile Worker Named Users
  • Два (2) Viewer Named Users
  • Достъп до ArcGIS Living Atlas of the world
  • Достъп до Esri ресурси за обучение
  • Подкрепа от Esri общността

Организации с нестопанска цел, работещи в сферата на опазването на околната среда и съхраняването на природните ресурси и биоразнообразието, могат да кандидатстват за упоменатия безплатен ГИС софтуер чрез тази програма. Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2023 г. Спечелилите грант ще бъдат обявени на две фази: на 17 ноември 2022 г. за тези, които са подали своята кандидатура до 31.10.2022 и на 28 февруари 2023 г. за останалите.

Критериите за оценка на кандидатите включват фокус на организацията върху екологично насочени дейности, работа в партньорство с образователния, академичния и/или държавния сектор и ясно дефинирана концепция за използването на ГИС.

Web-Blue-Button-PNG-File

###