Новини

НАТО информира света за своята дейност с интерактивна уеб ГИС карта

Базирана на Esri технология карта позволява на всеки да наблюдава мисиите, операциите и партньорските отношения на НАТО.

София, 11 юни 2014г. – Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) разработи първата по рода си интерактивна, мултимедийна уеб ГИС карта, базирана на Географски информационни системи на Esri, която представя нагледно дейността на организацията. NATO on Duty позволява на всеки да следи мисиите, операциите, както и всички останали аспекти от работата на НАТО по света. В динамичната карта е интегриран и богат снимков и видео материал, който разкрива интересни истории за членовете и командната структура на организацията.

Nato_on_Duty2

“Решихме да разработим интерактивна уеб ГИС карта, защото само по този начин можем да представим нагледно пред широката общественост огромния диапазон от работа на НАТО, както по отношение на дейностите, които осъществява, така и по отношение на географското положение”, казва Пино Нобайл, ръководител Геоотдел в централата на НАТО. “С помощта на уеб ГИС картата показваме по лесен за възприемане, графичен начин какво всъщност прави НАТО и защо го прави”.

За разработването на картата е избрана облачната ГИС платформа на Esri ArcGIS Online, която предоставя интуитивни и лесни за използване инструменти за създаване, публикуване и споделяне на ГИС информация и функционалност.

###