Новини

Овергаз спечели най-престижното международно ГИС отличие за 2022 г.

Наградата e за внедрената от Есри България иновативна ГИС платформа, обхващаща всички процеси, свързани с газификацията у нас.

По време на Международната Esri потребителска конференция, състояла се през юли в Сан Диего, САЩ, президентът на Esri Inc. Джак Данджермонд обяви и тазгодишните носители на най-високия приз в сферата на геопространствените технологии – наградата за специални постижения в областта на ГИС: Special Achievements in GIS Award. Отличията се присъждат на 1/20 от 1 процент от най-добрите ГИС проекти в цял свят.

SAG award

През 2021 г. ръководството на Овергаз решава да модернизира наличната си ГИС система, тъй като нейният инструментариум вече е морално остарял и спрян от поддръжка. Реализирани са много функционалности на парче, което е станало предпоставка за неконсистентна ГИС база данни, затруднение на операторите за работа с нея и множество други проблеми.

Компанията подхожда към изграждането на иновативна корпоративна ГИС система, която да е процесно ориентирана и обхващаща всички бизнес процеси в системата на Овергаз, имащи нужда от ГИС данни.

Партньори на Овергаз в този проект са Есри България и Методия АД. След проведен обстоен анализ от специалистите на Есри България, идентифицираното решение, подходящо за нуждите на най-голямата газоразпределителна компания у нас, е базирано на ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro, ArcGIS Dashboard, ArcGIS Collector,, ArcGIS for AutoCAD и други Esri компоненти.

Внедрената иновативна Есри ГИС платформа постига голям организационен обхват и е полезен инструмент за много екипи в компанията, който организира и насочва информационния поток. Основните резултати от внедряването й са: високо качество и интегритет на данните, по-добър контрол и управление на дейностите, автоматизиране на дейностите по планиране и проектиране на мрежата, оптимизиране на процесите по поддръжка и експлоатация, намаляване на разходите за привличане и присъединяване на клиенти и, разбира се, по-високо качество на услугите на Овергаз за крайните й потребители.

###