Новини

Конференцията по повод Световния ГИС Ден събра над 800 участници

Есри България заедно с водещи организации представиха най-добрите ГИС проекти и национално значими системи у нас.

На 16 ноември за 23-и пореден път Есри България и над 40 партньори организираха най-мащабния ГИС форум у нас, посветен на Световния ден на географските информационни системи. Мотото на събитието беше „С ГИС градим устойчиво бъдеще заедно“. Онлайн конференцията даде възможност за обмяна на опит между наши и чужди експерти от области като околна среда, инженерна инфраструктура, планиране при бедствия, градоустройство, транспорт и много други. Пред стотиците участници бяха демонстрирани възможностите на най-новите ГИС системи и проекти, реализирани в България за различни организации, сред които МОСВ, МВР, Овергаз, ИА Морска администрация, ВиК Силистра и много други.

Традиционно, форумът бе открит от Евгения Караджова, основател и управител на Есри България, която заяви: „Заобикалящата ни среда е една сложна, силно взаимосвързана система. Ние можем да разберем взаимовръзките между обекти и процеси, като изградим единен базов геоинформационен модел на България. Стъпвайки на тази единна геоинформационна основа, влагайки, знания, опит, изследвания, нови данни, вграждайки визии и стратегии – ние ще можем да вървим напред, да градим следващите стъпки за нашето бъдещо развитие.

GIS Day 2022 karadjova

Сред специалните гости на събитието беше и Стефан Йенсен, директор данни, Европейска агенция по околна среда, който говори за ролята на пространствените данни в европейските политики за зелена трансформация. Той сподели пред посетителите, че „дигитализацията е ключов фактор за отключване потенциала на данните. Системните и междусекторни бизнес казуси се нуждаят от повече видове данни и трябва да продължим да насърчаваме оперативната съвместимост, като екосистемите от данни са именно начинът и мястото за организиране на това“.

GISDay2022_EEA

Друг специален участник от чужбина бе Рахим Добария, програмен директор Геопространствена информация, Агенция за опазване на местообитанията (AKAH), който представи как прилагат научна база и ГИС технологии за организацията при провеждане на дейности по управление на риска от бедствия в краткосрочен и дългосрочен план в международен обхват.

По време на конференцията бяха демонстрирани и актуални ГИС проекти, реализирани в различни сфери в България. Сашо Дончев, изпълнителен директор на Овергаз, говори за предимствата на ГИС базираната система, внедрена в дружеството, която позволява по-добра грижа за всеки един клиент. ГИС системата на Овергаз е претърпяла изключително голямо развитие, стана ясно на конференцията и позволява подпомагане на всички стъпки по проучване, проектиране и изграждане на газопреносната мрежа.

GISDay2022_Ovegas GIS

Сред другите интересни демонстрации бяха представянето на надградената Единна информационна система за проекта „Натура 2000“, която вече отговаря на съвременните нужди на потребителите, както и Информационната система за управление на риска от наводнения на МОСВ, в която се съсредоточават и управляват данните и процесите, свързани с риска от наводнения в цяла България. Представени бяха и възможностите на внедрената във ВиК Силистра ГИС система, както и как ИА Морска администрация използва ГИС за повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации.

GISDay2022_Natura 2000

С много демонстрации на живо екипът на ЕСРИ България запозна участниците с технологичните новости в ArcGIS платформата, включително възможностите за геоанализ, интегриране на машинно обучение и Геопространствен Изкуствен интелект (GeoAI), ГИС в реално време, управление на реалността (Reality Capture) и много други, които могат да бъдат приложени за нуждите на различни сфери.

GISDay2022_ArcGIS

Доц. Д-р Стелиян Димитров от Националния геоинформационен център към Софийския университет представи тяхната дейност по оценка на климатичните промени и заснемането с БЛС и оценка на щетите на наводненията в Карловско тази есен.

Марияна Хамънова от Клийнтех запозна участниците в конференцията с новоучредения Цифров Иновационен Хъб в Строителството, който чрез по-широко прилагане на ГИС и BIM ще допринесе за ускоряване дигитализацията на строителния сектор у нас.

Проф. Десислава Петрова от Gate говори за работата на института за 3D градско моделиране.

В рамките на Световния ГИС Ден бяха показани и ученически STEM проекти, създадени от деца от 6-и и 7-и класове на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, град Бургас, което е едно от над 350-те училища у нас, които вече са част от програмата на Есри България „ГИС в училище“.

За събитието и партньорите
Световен ГИС Ден 2022 в България се организира от ЕСРИ България в партньорство с 40 водещи организации от различни сфери у нас, сред които: Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Стопански факултет към Софийски университет, Българска асоциация на софтуерните компании, Национално сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, Съюз на архитектите в България, Съюз на урбанистите в България, Камара на строителите в България, Българска асоциация по водите, АФСЕА секция София, Асоциация на полицейските началници, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Американска търговска камара в България, Дигитална национална коалиция, Move.bg, Българска картографска асоциация, Българска академия на науките, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки университет, Лесотехнически университет, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Нов Български университет, Технически университет, Общество за съхраняване на природата и културното наследство с ГИС – клон България, Образователна инициатива “Космическо училище”, Зелени Балкани, Българско географско дружество, Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ при Софийски университет, Български червен кръст, Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, Българска минно-геоложка камара, Българска асоциация природен газ, Институт за пътна безопасност, Сдружение за електронни комуникации, Алианс на технологичната индустрия, Българска асоциация за геопространствени информационни системи. Медийни парньори: БНР, бТВ Медиа Груп, Градът Медиа Груп, Digitalk, DIR BG, National Geographic България.

###