Новини

Агенцията ФАО на ООН създаде дашборд за войната в Украйна с ArcGIS Dashboard

Данните за бедстващите, гладуващите и разселените из страната хора се обновяват, систематизират и представят с помощта на ArcGIS Dashboard на Есри.

ФАО, организацията за прехрана и земеделие на ООН, алармира, че заради войната в Украйна 15,7 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ, както и че се е наложило масово разселване на населението. Над 5,1 милиона души са избягали от страната, а около 7,7 милиона са вътрешно разселени. Унищожаването или увреждането на селскостопанската инфраструктура и пазарите, както и възпрепятстването на доставките на хранителни продукти вече са поставили в продоволствен риск уязвимите групи от населението. Селското стопанство, което е ключов източник на доходи за 12,6 милиона души (30% от населението), които живеят в селските райони на Украйна, е силно засегнато от войната.

Ukraine conflict - FAO_Dshboar_overview

За да реагира адекватно и своевременно на продоволствената и хуманитарна криза, агенция ФАО на ООН провежда чрез 93-ма свои (местни и чужди) служители, намиращи се в Украйна, проучвания сред хората в засегнатите райони. Оценката на ситуацията се основава на полуструктурирани интервюта с респондентите, предоставящи както отговори, така и обяснителни бележки относно ситуационния контекст в съответната област. Планира се проучването да се повтаря ежемесечно и данните да се добавят към интерактивен дашборд, създаден с приложението ArcGIS Dashboard на Есри. Информацията от първото проведено проучване – по области, с карти и диаграми – вече е достъпна на този линк.