Новини

Президентът на ESRI получи най-престижната награда на ООН

Основателят на водещата компания за ГИС в света ESRI Джак Данджермонд получи признанието за приноса си към развитието на геонауките за устойчиво управление на планетата

Dangermond-2-2

София, 1 октомври 2013г. – Създателят и президент на Институт за изследвания на системи за околната среда (Environmental Systems Research Institute – ESRI) Джак Данджермонд получи наградата Шампиони на Земята 2013, най-високото отличие на ООН за околна среда. Данджермонд е пионер в областта на Географските информационни системи (ГИС), който направи революция в геопространствената технология за опазване на околната среда.

В продължение на 40 години под ръководството на Джак Данжермонд ESRI предоставя на учените и еколозите технологични инструменти за изследване и моделиране на механизмите на реакция на околната среда към естествените и създадените от човека фактори. Над 5000 природозащитни организации по света използват ГИС софтуер и получават обучение от ESRI всяка година.

„Чувстваме се привилегировани, че близо 40 години подкрепяме различни инициативи на ООН за опазване на околната среда и земеделието, както и за хуманитарни и статистически цели. ГИС промениха начина, по който хората възприемат света. Високо ценя отличието, защото то е признание за ролята на геонауките в глобалната еволюция.”, отбеляза Джак Данджермонд.

Познавам лично Джак Данжермонд и считам, че наградата е признание за лидерството и визионерството,  с които той създаде света на ГИС това което е днес, за да можем да управляваме нашата планета към по-добро. Хора като Джак са лидерите на нашия век, със своите действия  и политики те ускоряват трансоформацията и са достоен пример, който следваме в България.”, коментира Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

Българският екип на ESRI реализира мащабни ГИС проекти за опазване на околната среда в страната ни. Сред тях са разработените и внедрени системи за управление на екологичната мрежа от защитени зони „НАТУРА 2000” , система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите и Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България. ЕСРИ България предоставя и ГИС софтуер за проследяване и изучаване на застрашени видове птици на природозащитната организация „Зелени Балкани”, както и за управлението на природните паркове „Пирин”, „Рила” и „Витоша”.