Новини

ДППИ представи първата у нас система за мониторинг на Черно море

Системата подпомага устойчивото развитие и опазване на Черно море, като повишава ефективността на дейностите по планиране и управление от страна на българските власти.

София, 23 май 2017г. – На специална пресконференция днес в Гранд хотел София Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) представи първата по рода си в България интегрирана информационна система за мониторинг на Черно море. Сред официалните гости на събитието бяха заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Велик Занчев, програмния директор на Иновация Норвегия-Осло г-жа Анне Лисе Роглидален, представители на морския и IT бранш, както и експерти от редица институции.

Иновативната система е реализирана от Консорциум „СТЕМО-ЕСРИ“ в рамките на проект „Мониторинг и информационна система на Черно море (МИС на Черно море) – KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009-2014 Monitoring and information System for Black Sea, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Системата подпомага устойчивото развитие и опазване на Черно море, като повишава ефективността на дейностите по планиране и управление от страна на ДППИ и българските власти.

Pressconference

МИС на Черно море представлява уеб портал, с публичен и контролиран достъп, като поддържа множество специализирани уеб ГИС приложения. Системата осигурява мощна функционалност за обработка и визуализация в реално време на данни от сензори за автоматично измерване на параметрите на морската вода и атмосферния въздух, както и интеграция посредством услуги в реално време на данни от Европейската програма Коперник. Тя интегрира данни и от действащите информационни системи в ДППИ, както и такива от трети организации, като НИМХ-БАН за състоянието на морето.

С внедряването на системата Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ прави голяма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на Черно море, като прилага на практика Интегрираната морска политика на ЕС в частта и за обмен на данни за морска среда и интегрирано наблюдение на морските басейни.

Така създадената системата притежава широки възможности за развитие и добавяне на нови функции без необходимост от преработване. Следвайки успешния модел на норвежката „Barents Watch”, системата поддържа строго съответствие с международните, отворени стандарти за обмен на данни и разнообразни формати на данни, което позволява в бъдеще МИС на Черно море да увеличи съдържанието на информацията, която предоставя.

Project picture_DPPI

Проектът е носител на две специални награди – за изключителни постижения в областта на геопространствените технологии на 18-тия Световния ГИС Ден и за особен принос в развитието на екологични модерни технологии в конкурса “ИТ проект на годината”.

###