Новини

Регистрираме най-ниското рН на океаните от поне 26 000 години насам

Световната метеорологична организация представи годишния си доклад за климата за 2022 г. нагледно с интерактивен ГИС сторимап.

София, 15 май 2023 г. – Последните осем години са най-топлите, измервани досега, а глобалната средна температура през 2022 г. е била с 1,15 ± 0,13 °C над средната за прединдустриалния период. Това става ясно от годишния доклад на Световната метеорологична организация (WMO) за състоянието на климата за 2022 г.

WMO представи най-важното от доклада в уеб сторимап, създаден с ГИС платформата на световния технологичен гигант Esri. Стормапът показва нагледно с интерактивни карти, диаграми и видеа основните стойности и тенденции по 7 ключови климатични показатели.

Все по-реална е опасността да стигнем критичното средногодишно повишение на температурата от 1,5° C, което би довело до застрашителни за планетата изменения в околната среда, биоразнообразието и др. В зависимост от различните източници на данни, в сторимапа се посочва, че 2022 г. е била 5-ата или 6-ата най-гореща година, регистрирана някога.

Temperature anomalies 2022

Въглеродният диоксид (CO2) е парниковият газ с най-голямо въздействие върху околната среда, следван от метана и азотния оксид. Освен увеличаване на средногодишните температури, парниковият газ предизвиква окисляване и затопляне на океаните, топене на ледниците и морските ледове, както и повишаване на глобалното морско ниво.

През 2022 г. са регистрирани най-ниските нива на рН на океаните от поне 26 хиляди години. Около 90% от излишната енергия, която се натрупва в земната система поради нарастващите концентрации на парникови газове, отива в океана. Очаква се той да продължи да се затопля и в бъдеще – промяна, която е необратима във времеви мащаби от векове до хилядолетия. Последиците са силно негативни за кораловите рифове и морските обитатели, както и за нивата на моретата. Морското равнище се е покачило с около 180 мм от 1900 г. до наши дни. Причина за това нарастване е и стопяването на ледовете и ледниците. От сторимапа става ясно още, че обхватът на морския лед в Антарктида е спаднал до 1,92 милиона кв. км на 25 февруари 2022 г., най-ниското регистрирано ниво.

Arctic Sea Ice

Нагледно и въздействащо е представено и рекордното топене на ледовете в Швейцарските Алпи – това определено е един от най-мрачните рекорди в областта на климата през изминалата година в Европа.

Vadret da Tschierva and Piz Roseg

При близо 40 от ледниците, наблюдавани по света от Световната служба за наблюдение на ледниците (World Glacier Monitoring Service), се регистрира загуба на маса в периода  1950-2022 г.

Върху интерактивна Есри ГИС карта, като част от сторимапа, са визуализирани и екстремни природни явления като суши, наводнения, прекомерни горещини, урагани и др., случили се по целия свят заради измененията в климата през 2022 г.

Наред с негативните климатични тенденции и статистики, WMO представя и някои регистрирани позитивни промени, сред които повишаване производството на възобновяеми енергийни източници. То бележи значително нарастване през последното десетилетие – сочат диаграмите в сторимапа. Вятърът и слънчевата енергия например достигат рекордните 12% от световното електричество през 2022 г.

Повече информация за доклада може да бъде намерена на страницата на WMO.

Полезни ресурси и информация за възможностите на ГИС технологиите за анализ на рисковете и климатична устойчивост могат да бъдат открити на: https://www.esri.com/en-us/about/climate-change/overview

###