Новини

Световен ГИС ден 2011

На 17-ти ноември светът отбеляза Световния Ден на Географските Информационни Системи. За тринадесета поредна година ЕСРИ България организира ГИС Деня в България. Тази година събитието бе осъществено под патронажа на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на околната среда и водите и с любезното съдействие на HP България, ГИС Варна и Българска геоинформационна компания.

Партньори на ГИС деня бяха: БАСКОМ, БАГИС, BGBC, Зелени Балкани, НСОРБ, ФРМС, Българска Картографска Асоциация, ГГФ на СУ, УАСГ, МГУ, ЛТУ. Събитието бе организирано с медийната подкрепа на в. Строителство Градът.

Както всяка година, Световният ГИС Ден бе отбелязан с официален коктейл, в рамките на който бяха връчени награди за специални постижения в ГИС. Отличията бяха присъдени за визия и иновативност в използването на ЕСРИ ГИС технологиите.

В категория „Централна администрация” бе отличено Министерството на околната среда и водите за “Изключителни постижения в прилагане на ГИС за управление на водите”. Наградата бе връчена на Г-н Владимир Стратиев, началник кабинет и съветник на министъра на околната среда и водите, от Нейно Превъзходителство Тове Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия в България.

В същата категория бе отличена още Изпълнителната агенция по околна среда за “Високи постижения в прилагане на ГИС за опазване на биологичното разнообразие в България”. Наградата бе връчена на главния секретар на Агенцията Г- н Филип Пенчев от Г-н Владимир Стратиев, началник кабинет в МОСВ.

В категория „Транспорт” бе присъдена награда на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за “Изключителни постижения в прилагане на ГИС за ефективно съвременно управление на ЖП инфраструктурата”. Наградата бе връчена на Г-н Милчо Ламбрев, генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, от Г-жа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

В категория „Инженерна инфраструктура” бе отличена Софийска вода АД за „Иновативна корпоративна ГИС за интегрирано управление на ВиК инфраструктура”. Наградата прие прокуристът на Софийска вода Г-н Жан Салеси от Г-н Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР.

В категория „Местна администрация” наградата бе присъдена на Националното сдружение на общините в Република България за “Специален принос в популяризиране прилагането на ГИС за ефективно и отговорно местно самоуправление”. Наградата бе връчена на г-н Благой Станчев, парламентарен секретар, от Проф. Д-р Арх. Веселина Троева, изпълнителен директор на Национален център за териториално развитие.

В категория „Медии” първата награда бе приета от bTV за “Прилагане на ГИС за създаване на активно гражданско зелено общество”. Наградата бе връчена на Г-жа Петя Терзиева, директор „Маркетинг Комуникации“ в bTV, от Арх. Георги Коларов, председател на Управителния съвет на Български съвет за устойчиво развитие.

Втората награда в категория „Медии” бе връчена на в. Строителство градът за “Изключителен принос в популяризиране на приложенията и ползите от ГИС”. Наградата прие Г-жа Венета Кръстева, управляващ партньор в Градът Медиа Груп, от Г-н Петър Диков, главен архитект на София.

В категория „Образование” бe отличен Университетът по библиотекознание и информационни технологии за “Въвеждане на ГИС обучение в УНИБИТ”. Наградата прие деканът на факултета по биология, информационни системи и обществени комуникации в университета Доц. Д-р Драгомир Паргов от Г-жа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

По време на официалния коктейл се проведе и изложба-конкурс за карти, като с помощта на специално жури и гостите на събитието бяха отличени с грамоти най-стойностните карти.

По традиция Световният ГИС Ден бе отбелязан и в няколко столични университета, където по случай празника пред стотици студенти бяха представени презентации от преподаватели и ГИС специалисти.

# # #