Новини

Студенти от МГУ учат ГИС за успешна кариера в минната индустрия

Esri подготви кейс стъди за  изучаването на ГИС в Минно-геоложкия университет у нас. 

Техният разказ е базиран на разговорите им с преподаватели и студенти, които вярват, че уменията в областта на ГИС не само им помагат да правят по-интересни проекти, но и осигуряват по-добра професионална перспектива в минния сектор у нас.Минно-геоложкият университет е създаден през 1953 г. и към момента над 22 000 инженери са преминали обучение в областта на геологията, минното дело, енергетиката и суровините. Тъй като почти всички данни в минното дело и геологията имат пространствен компонент, студентите изучават Географски информационни системи (ГИС) и успоредно с това придобиват практически опит, използвайки ГИС технологията.

ГИС в Минно-геоложкия университет

ГИС се изучава в МГУ от началото на 90-те години на миналия век, като преподавателите постепенно въвеждат софтуерни решения от  ArcGIS платформата на Есри. От 2015 г. се включват и в Академичната Есри програма за университетите, по която получават лицензи за редица софтуерни продукти, сред които ArcGIS Online, ArcGIS Web AppBuilder, Portal for ArcGIS, ArcGIS Collector, ArcGIS CityEngine, ArcGIS StoryMaps и др.

UMG award GIS Day 2017

От името на МГУ, доц. Аспарух Камбуров приема награда от Евгения Караджова, основател на Есри България, по време на Световния ГИС ден през 2017 г.

Студентите придобиват опит от реални проекти

Студентите от МГУ могат да работят с различни ГИС инструменти. Например, те могат да изследват своята местна среда и да събират данни с помощта на ArcGIS Collector, след което да използват 3D опциите в ArcScene за преглед на данните. Опитът с 3D инструменти се оказва особено важен за студентите от катедра „Маркшайдерство и геодезия“.

Анализ на ерозията в Източните Родопи

Студентите и преподавателите от МГУ участват в различни изследователски проекти за оценка на геоложките и геоморфологичните опасности. Един такъв проект използва 3D ГИС инструменти за анализ на ерозията в Източните Родопи. Финансиран от Националния фонд за научни изследвания на Министерството на образованието и науката, проектът има за цел да разкрие пространствено-времевата динамика на ерозията и да разработи модели за чувствителност към ерозия в ГИС среда. Представители на катедрите „Геология и геоинформатика“ и „Маркшайдерство и геодезия“ работят с изследователи от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров”. В последната си съвместна работа, те получиха данни от безпилотни летателни апарати (БЛА) и чрез наземно лазерно сканиране (TLS), като те бяха обработени и анализирани с помощта на ArcGIS Pro.

Опазване на околната среда и намаляване на рисковете от природни бедствия

Подкрепен от Министерството на образованието и науката на България е и друг изследователски проект на МГУ, който използва ГИС за целите на опазването на околната среда и намаляване на рисковете от природни бедствия. Изследователите използват инструменти в ArcGIS Pro за разработване на дигитални височинни модели (DEM) и производни модели на области от интерес. Тези модели се използват за определяне на промени в топографските повърхности, вследствие от свлачища и други опасни природни явления.

Според асистент Валентина Николова, работата с ГИС улеснява разбирането на пространствено-времевите особености на изследваните обекти и явления. Тя добавя, че за студентите работата с ГИС инструменти и функционалности е много полезна, както и че допринася за укрепване и разширяване на изследователския капацитет в МГУ.

1670975284110

Преподавателите и студентите от МГУ използват ArcGIS Pro, за да генерират 3D модели на руднични ями.

Използването на 3D се простира и до дигиталните близнаци

Студентката Моника Вълчанова използва ArcGIS CityEngine за дипломната си работа като започва с импортиране на сателитно изображение на Варна, което автоматично генерира модели на съществуващи сгради. Тя добавя публични данни за сгради, за да превърне моделите в 2.5D (комбинация от 2D и 3D). След това, тя импортира и модели на бъдещи сгради. За да завърши дипломния си проект, Вълчанова планира да използва 3D модел на Варна и да анализира потенциалните въздействия от предстоящото строително благоустрояване.

Улеснени връзки с предприятия, организации и държавни структури

Завършилите и настоящи студенти на МГУ използват ГИС, за да се откроят както на местно, така и на национално ниво.

Павел Иванов е студент първа година в МГУ и трябва да създаде ГИС карта за най-голямата компания за недвижими имоти в България. Целта на компанията е да се изготви една карта, която да показва местоположението на офиси и имоти под наем, информация за имотите и местоположението на настоящите и потенциалните инвеститори. Тъй като Иванов все още няма много опит в ГИС, доц. Камбуров му предостави уроци от Learn ArcGIS, които помогнаха на студента да допълни знанията си и да завърши проекта.

„Данните са си данни“, казва Иванов. “Ясно е как да се получат, съберат и обработят…  Но начинът, по който ги визуализирате, добавя едно особено въздействие. Данните „оживяват“ с ГИС.”

Студенти като Иванов карат данните „да оживяват“ чрез инструментите за създаване на истории в ArcGIS StoryMaps. Те създават визуално интригуващи разкази, които включват снимки, интерактивни карти, мултимедийно съдържание и текст. Наскоро възпитаник на МГУ използва класическия темплейт Esri Story Maps Journal в StoryMaps за работата си с дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ към Министерството на енергетиката. Реализираният сторимап включва интерактивна карта с 537 локации на предоставени концесии за добив на минерални ресурси.

1670975284254

Доц. Аспарух Камбуров и студентът Павел Иванов са използвали ArcGIS Pro за създаването на карти, като тази на гр. София, стояща между тях.

Подобрена осведоменост, подобрени възможности за работа

Въпреки че ГИС методологиите все още навлизат в България, преподавателите от МГУ разбират стойността и потенциала на технологията за подпомагането на минния сектор, както и за други аспекти на националната икономика. Университетът и студентите популяризират ГИС като поддържат комуникация с различни общности. Преподавателите и студентите участват на научни събития, на които демонстрират ГИС проекти и създават възможности за практически обучения. Дори 5-годишни деца могат да се докоснат до ГИС като използват уеб приложения за търсене на съкровища или като се учат да използват дронове за събиране на данни.

МГУ взема участие в редица местни и глобални събития като Софийския фестивал на науката и Световния ГИС ден. Преподавателите и студентите участват в Европейската нощ на учените, споделяйки резултатите от академичната си дейност с 300 други организации от цяла Европа.

1670975284315

В рамките на Европейската нощ на учените, преподавателите и студентите от МГУ организират събития, в които ангажират обществеността да използва ГИС и друго геоложко оборудване.

В България нараства информираността за възможностите на ГИС и едновременно с това и търсенето на специалисти за минната индустрията с опит в ГИС. Понастоящем предприятията и организациите в минната промишленост и свързаните с нея индустрии предлагат над 30 000 свободни работни места и вече са наели около 120 000 служители. Със своите ГИС образование и умения, студентите и завършилите МГУ имат уникална възможност да заемат тези работни позиции.

Камбуров добавя, че почти всички завършили катедрата по маркшайдерство и геодезия получават работа в бранша. Студенти като Вълчанова ще могат да използват своите ГИС умения за създаване на 3D модели и дигитални близнаци, които ще играят важна роля в индустриалното и търговско развитие на България – особено като се имат предвид многобройните исторически сгради, археологически паметници и други обекти, които трябва да бъдат съхранени.

Преподавателите от МГУ вярват, че докато в световен мащаб се увеличават усилията за опазването и защитата на природните ресурси, то ГИС ще бъде от решаващо значение за създаването и прилагането на устойчиви бизнес практики. В България подобни практики ще бъдат ключови в минната индустрия. За студентите и възпитаниците на университета това означава, че ще има повече възможности да приложат своя опит в областта на ГИС и да окажат положително въздействие – не само в конкретни отрасли, но и за цялостното развитие на  страната.

„Не знам за друг инструмент, освен ГИС, който може да импортира всякакви видове данни на едно място и да ги направи достъпни за всички.“ обобщава Павел Иванов, студент в МГУ

###