Новини

Съобщения за нередности

Общини и ютилити дружества се включиха в инициативата за по-добра комуникация с обществото, базирана на най-съвременни ГИС технологии.

Активен.БГ е нова инициатива, предлагаща алтернативна възможност на гражданите да съобщават за нередности. Проектът е иницииран от ЕСРИ България с официални партньори в лицето на Националното сдружение на общините в Република България и Съвета за устойчиво развитие и медийната подкрепа на Радио Витоша.

Целта на Активен.БГ е да даде възможност на жителите да участват активно в подобряването на условията на живот в техните райони, като дават навременна и конкретна информация за забелязани от тях нередности.

Чрез специално приложение за мобилни телефони или чрез уебсайта http://aktiven.bg/ гражданите могат да подават сигнали за забелязани нередности към съответните отговорни институции или организации. Гражданите регистрират нередност (напр. опасна сграда, паднал стълб, счупена пейка, теч на вода, висящи кабели), като посочват местоположението върху картата, дават кратко описание и прилагат снимки, ако са налични.

Сайтът и мобилното приложение са общи за всички институции и организации, които участват в проекта. В зависимост от това на територията на коя организация е регистриран подаденият сигнал, уведомлението се подава към съответното отговорно лице. По този начин се предоставя възможност за получаване в реално време на сигнали от гражданите за различен тип нередности.

Отговорните лица, от своя страна, поемат ангажимент за следене на получените сигнали и отразяване статуса на тяхната обработка на уебсайта. Системата дава възможност за приоритетна обработка на определени сигнали в зависимост от типа нередност.

Гражданите, подали сигнал, могат не само да наблюдават статуса му на уебсайта, а и да получат имейл относно извършените дейности за отстраняване на нередността. Това на свой ред води до подобряване на комуникацията между обществото и администрацията.

По този начин публичните организации, участващи в инициативата, се отварят още повече за гражданите, реализират съвременна концепция за управление, в която администрацията слуша гражданите и показва, че ако те са загрижени за заобикалящата ги среда и когато видят нередност я съобщават, а не я подминават, то има кой да реагира и страната ни става по-привлекателно място за живеене.

Първи в инициативата се включиха седем общини (Пловдив, Бургас, Плевен, Добрич, Ловеч, Гоце Делчев и Белоградчик) и две ютилити дружества (“Водоснабдяване и канализация” ООД – Варна и “Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе). Предстои Община Пловдив да представи официално инициативата пред жителите на града в понеделник (4 юли 2011 г.) от 10.00 часа, в Заседателна зала в сградата на пл. „Стефан Стамболов” 1. Ще бъдат обявени конкретните сфери, в които пловдивчани ще могат да контролират директно чрез интернет администрацията си, като предоставят сигнали и препоръки.

Реализацията на проекта се осъществява безвъзмездно от ЕСРИ България като част от глобална инициатива на ESRI Inc. Платформата Активен.БГ се базира на най-съвременни ESRI ГИС технологии, които се прилагат в стотици crowd sourcing инициативи по света в сферата на опазване на околната среда, биоразнообразие, управление при кризи и спасителни операции, здравеопазване, умиротворяващи операции, граждански инициативи и др.

# # #