Новини

15-ти юбилеен Световен ГИС Ден

За 15-та юбилейна година ЕСРИ България имаше удоволствието да организира Световния ГИС Ден в България и връчи наградите за стратегически ГИС проекти.

София, 20 ноември 2013г. –  За 15-та юбилейна година по повод Световния ГИС Ден, ЕСРИ България връчи наградите за реализирани стратегически проекти в областта на Географските информационни системи през 2013г. Отбелязването на Световния ГИС Ден в България и церемонията по награждаване се провеждат под патронажа на г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател на Република България. Отличията бяха в три категории – за успешни внедрявания в централната и местна администрации и в сферата на образованието.

DSC_2584

Г-жа Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие връчи наградата за  дългогодишен принос в изграждането на ГИС кадри в България на проф. д-р инж. Красимир Петров, ректор на Университета за архитектура, строителство и геодезия в гр. София.

DSC_2606

Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи получиха наградите за принос в успешното прилагане на ГИС технологии в централната администрация. Г-н Дин Ахмед Онбаши, заместник-министър на околната среда и водите и г-н Пламен Ангелов, заместник-министър на вътрешните работи приеха отличията за реализираните проекти съответно за прилагане на ГИС за опазване на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България и за развитие на иновативна ГИС за управление при извънредни ситуации. Наградите бяха връчени от  г-н Хюго де Грууф, отговарящ за политиките на ЕК в областта на геопространствените данни и за директивата INSPIRE на Европейския съюз и г-н Дийн Анджелидес, вицепрезидент на ESRI, Inc. – водещата в света компания за Географски информационни системи.

DSC_2633DSC_2622

В категорията за успешни ГИС проекти в местната администрация също бяха отличени две институции. Г-жа Емилия Ангелова, заместник- управител на „ГИС-София” и г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово получиха призовете съответно за прилагане на новаторски ГИС подход в изработването на ортофотоатлас на Столична община и за устойчиво развитие на ГИС в подкрепа на дейностите в община Габрово. Призовете бяха връчени от г-жа Евгения Карджова, управител на ЕСРИ България и г-н  Благой Станчев, парламентарен секретар на
НСОРБ.

DSC_2646DSC_2660

Традиционният конкурс за географска карта, представяща обществено значим анализ, отличи кампанията на националната телевизия bTV “Да изчистим България за един ден” за аналитично визуализиране на данните. Анализът на информацията събрана чрез ГИС показва, че около 2000 замърсени места, маркирани през 2012 г., са се запазили чисти и само 40 са били повторно замърсени, както и представя нагледно концентрацията на замърсени места на база брой население по общини. Г-жа Мария Лазарова, ръководител „Социални проекти” в bTV Media Group получи високото отличие. Тази година наградата на публиката в конкурса за карти отиде при „Софийска вода“. Призът беше получен от г-н Жулиен Шапон, директор „Управление на мрежата”,  „Софийска вода“.

DSC_2668 DSC_2679

„Наградите са признание за изключителните постижения на всички тези отличени организации. Това обаче е голяма отговорност и ангажимент заедно да продължим с усилията за изграждането на пространствената инфраструктура на страната ни – за една икономически успешна България.”, каза г-жа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България по време на церемонията.

Близо 200 представители на бизнес и неправителствени организации, държавни и общински институции и академична общност участваха в церемонията по награждаването. Основни партньори  на инициативата бяха НСОРБ, ФРМС, БАН, Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, БАСКОМ, Българска Картографска Асоциация, BGBC, BAGIS, Зелени Балкани и вестник Строителство Градът.

 #