Новини

Esri – технологичен лидер в борбата с климатичните промени за 2022 г.

Есри ГИС платформата е получила изключително висока оценка в доклада „Анализ на климатичния риск“ на Forrester. 

Организации от всякакъв мащаб и с разнообразна дейност използват все повече Географските информационни системи (ГИС), за да разберат по-добре рисковете от климатичните промени и да моделират сценарии, за да са адаптивни. С използване на ГИС за картографиране на рисковете и уязвимостите, за анализи и оценка лидерите могат да преценят ефектите на планирани действия, да смекчат щетите, предизвикани от промените в климата върху активите, които управляват и да взимат устойчиви решения, въпреки непредсказуемостта на природата.

FEaAQ-WXsAQsHGl

Esri е на челното място в технологичния сектор, защото ArcGIS платформата е предпочитана от много от компаниите от Fortune 500 като мост между предоставящите данни за климата организации (като NASA, NCAR, NOAA и много други) и бизнеса.

В доклада, съставен от главния анализатор Рене Мърфи, платформата на Esri е получила възможно най-високата оценка по девет от десет критерия, включително „Разширена обработка на данни“, „Визуализация“ и „Моделиране на заплахи“.  Заключението на анализатора е, че Есри ГИС решенията „са водещи във визуализацията на данни и предлагат най-усъвършенствани възможности за обработка на данни“.

29064518_10156069478665281_4862796450830248026_o (1)

„Смятаме, че признанието на Forrester демонстрира дългогодишния ангажимент на Esri в подкрепа на нашите потребители, които защитават околната среда, като същевременно изграждат устойчиви организации – сподели Джак Данджермонд, основател и президент на Esri – Тъй като ефектите от изменението на климата се ускоряват и засилват, за лидерите е по-важно от всякога да възприемат географски подход към този фундаментално глобален проблем. Това е част от нашата мисия да допринесем за способността им да посрещнат предизвикателствата на целите за устойчивост с най-добрите технологични ресурси“.

###