Начало

ГИС в средното образование

Хиляди училища по света прилагат Esri ГИС софтуер в сферата на средното образование. Използвайки световно утвърдената платформа ArcGIS на Esri в различни учебни предмети, преподавателите могат да помогнат на учениците да изградят модерни дигитални умения, които отговарят на нуждите на съвременното цифрово общество, като ги подготвят за новите изисквания на висшето образование и успешна кариера.

GIS for schools

ArcGIS Online

ArcGIS Online е уеб ГИС система, която ви позволява да използвате, създавате и споделяте онлайн географски карти и да провеждате учебни занятия и упражнения с тях. Всички създадени от вас карти се съхраняват във вашия профил, в защитена среда, която може да достъпвате навсякъде, от всяко устройство само през стандартен браузър, стига да имате достъп до Интернет. С ArcGIS Online можете да:

- Търсите, преглеждате и изследвате онлайн географски карти за избрана от вас територия или обект (държави, градове, области, общини, защитени зони, реки и др.);
- Създавате онлайн географски карти с избран от вас териториален обхват (за света, регион, държава, населено място, квартал и т.н.);
- Комбинирате информация и да създавате карти от различен характер или тема (административно териториално делене, население, релеф, туризъм и др.);
- Работите с 2D и 3D данни;
- Използвате безплатно наличните шаблони, базови карти и слоеве, за да работите по-бързо и лесно;
- И много други;

Бихте могли да работите, както самостоятелно, така и съвместно с колеги или ученици, част от вашата организация. Можете да споделяте изготвените от вас карти с определена група потребители (напр. ученици от даден клас), в рамките на училището или публично със света.

Чрез ArcGIS Online можете да разглеждате и изучавате с вашите ученици десетки хиляди готови карти от цял свят (вкл. и България) в разнообразни теми – физическа география, биоразнообразие, води, релеф, население, история, култура, археология, океанология и много други.

За повече информация посетете: https://www.arcgis.com/home/index.html

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro е ГИС приложение, което се инсталира на вашия компютър. То ви дава възможност да работите с карти и информация, която има пространствен компонент или да извършвате т.н. “умно картографиране”. Можете да използвате ArcGIS Pro в клас, за да:

- Търсите,  изследвате, представяте и анализиране географска информация;
- Създавате графики и диаграми и да ги използвате в картите си;
- Извършвате анализи;
- Работите с различни изображения (снимки, аероснимки,  спътникови изображения)
- Бързо и лесно да създавате 3D модели на заобикалящата ви среда;
- Създавате 3D сцени (части от заобикалящата ни среда);

Можете да споделяте изготвените от вас карти и готови продукти, чрез ArcGIS Online с определен клас, випуск или в рамките на цялото училището.

За повече информация посетете: https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview

Училищата в България също могат да станат част от тази международна общност. Научете, как може да получите безплатен достъп до Esri ГИС софтуер във Вашето училище, като посетите сайта на програма “ГИС в училище”: https://teach-with-gis-bulgaria-esribulgaria.hub.arcgis.com/

Изображение

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти