trimble

С Esri & Trimble получавате цялостни софтуерни и хардуерни решения за работа на терен. Високотехнологичните продукти за позициониране позволяват на работещите на терен да събират, съхраняват, актуализират, обработват, анализират и предоставят геореферирана информация. Интегрирайки GPS, лазерни и оптични технологии с приложен софтуер, безжични комуникации и услуги, потребителите получават цялостно решение за събиране, управление и анализ на комплексна полева информация.
Като партньор на Trimble ЕСРИ България предлага разнообразни ГНСС приемници, компютри, софтуер и компоненти за тях, в това число:

•    Продуктова серия TRIMBLE GPS Pathfinder
•    Продуктова серия TRIMBLE GeoExplorer
•    Продуктова серия TRIMBLE Juno
•    Продуктова серия TRIMBLE Nomad
•    Продуктова серия TRIMBLE Yuma
•    Продуктова серия TRIMBLE Recon
•    Продуктова серия TRIMBLE GeoBeacon
•    Софтуерни продукти

Ресурси