Начало

Какво е ГИС?

d1c39096361f4cea835fbff6a13d7512 What is GIS?

Понятието ГИС най-често се свързва със създаване на карти. В действителност обаче, картата е само един от начините за работа в ГИС среда и един от продуктите на Географските информационни системи.

Какво е ГИС?

new-geographers-cover The New Geographers

Вдъхновяващи истории за това как прилагането на ГИС съдейства за разрешаването на важни проблеми в обществото и устойчивото развитие на планетата.

Съвременни географи

3db78108bb134dd89c753e1bb26e3d67  Understanding Earth

ГИС технологията е ключ за правилно разбиране на нашата сложна и динамична планета. Тя създава нови взаимоотношения между човека и околната среда, и осигурява географско разбиране за изграждане на по-добро бъдеще.

Understanding our world