Начало

Какво е ГИС?

ГИС  ни позволява да гледаме,  разбираме, анализираме и управляваме  нашия бизнес, заобикалящата ни среда и света като цяло по един нов начин.

Той е мощен ИТ инструмент, който ни дава множество възможности за:

Какво е ГИС?