Начало

Какво е ГИС?

Над 80% от информацията, с която ежедневно работим съдържа пространствена компонента. Именно тази особеност превръща Географските информационни системи в необходимия  ИТ инструмент за обясняване и анализиране на събития,  за предвиждане на резултати, за стратегическо планиране и вземане на информирани бизнес решения.  Инструмент, който подпомага  дейността на организации от всякакъв размер и сфера на дейност, предоставяйки възможност за:

Какво е ГИС?