Начало

Профил на купувача

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1134-C01, ЕСРИ България публикува публична покана с предмет:

Доставка, инсталация, тестване и пускане в експлоатация на ДМА и ДНА със следните три обособени позиции:

1) Обособена позиция № 1 – Доставка на хардуер:

-          Сървърна система – 2 бр.

-          Оптичен суич – 1 бр.

-          Суич – 2 бр.

-          Дисков масив – 2 бр.

-          Сървърен шкаф – 1 бр.

-          Устройство за отдалечен контрол и администриране IP KVM switch – 1 бр.

-          Непрекъсваемо токово захранване – UPS – 1 бр.

2) Обособена позиция № 2 – Доставка на софтуер:

-          Система за управление на имоти

3) Обособена позиция № 3 – Доставка на софтуер:

-          Софтуер за Виртуализация – 1 бр

–>Документация:

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana
Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti
Prilojenie 3.4_Oferta_OP1
Prilojenie 3.4_Oferta_OP2
Prilojenie 3.4_Oferta_OP3
Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_OP1
Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_OP2
Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_OP3
Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF
Proekt na dogovor_OP1
Proekt na dogovor_OP2
Proekt na dogovor_OP3

Обявата е валидна до 14.09.2016, 00:00 часа

Изображение

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти