Софтуер

ArcGIS for Mobile

Мобилни решения, които отговарят на Вашите потребности

Мобилните ГИС решения на Esri подобряват полевите Ви дейности и подпомагат взимането на по-информирани решения

ArcPad

  • Картографирайте и събирайте данни на терен по-бързо и лесно от всякога с помощта на мобилното решение на Esri – ArcPad. ArcPad включва съвременни ГИС и GPS инструменти за бързо и ефективно събиране, редактиране и визуализиране на географска информация.
  • Като част от ArcGIS платформата, ArcPad позволява директно интегриране с ArcGIS for Desktop и ArcGIS for Server.

ArcGIS for Windows Mobile

  • С ArcGIS for Windows Mobile получавате точна, надеждна и ясна оперативна картина по всяко време.
  • Позволявайки поддържането на бази данни и приложения в реално време, включително и на терен, ArcGIS for Windows Mobile оптимизира времето за анализ и процеса на взимане на решения.

ArcGIS for Smartphones and Tablets

  • Бъдете мобилни с ArcGIS for Smartphones and Tablets чрез Вашите Windows Phone, Google Android и Apple iOS устройства.
  • Използвайте карти, събирайте данни и извършвайте ГИС анализи навсякъде и по всяко време.
  • Можете да създавате и свои собствени приложения, които отговарят най-точно на бизнес нуждите, посредством включеното в продукта SDK.