Новини

Световен ден на Географските информационни системи 2017

За 19-та поредна година ЕСРИ България събра на едно място българската ГИС общност.

София, 16 ноември 2017г. Всяка година през ноември светът отбелязва денят на Географските информационни системи, създаден и насърчаван от Esri, световният лидер в геопространствените технологии. В България събитието бе организирано от ЕСРИ България за деветнадесета поредна година. Над 500 представители на повече от 140 организации от централната и местната власт, бизнеса, неправителствените организации и академичната общност в страната се включиха в най-големия ГИС форум у нас.

Престижното събитие беше официално открито от Мария Габриел, еврокомисар “Цифрова икономика и общество” в Европейската комисия. “Използването на ГИС във всеки един икономически сектор повишава ефективността на работата и подобрява планирането. Аз се радвам, че на днешния форум ще бъдат представени ГИС решения от толкова разнообразни сектори. Това показва значението на тези технологии за дигитална трансформация на страната ни“, коментира еврокомисар Мария Габриел. Тя подчерта че Европейската комисия работи активно в посока разширяване присъствието на ГИС, така че гражданите, бизнесът и администрацията да взимат информирани решения и провеждат устойчиви политики.

В рамките на официалното откриване участие взеха още Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната, Христо Христов, директор на дирекция “Информационни технологии” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, арх. Любомир Георгиев, директор на ОП “Софтпроект-ОГП” и ръководител на екипа на “Визия за София”, и Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България – водещата компания в сферата на ГИС у нас и официален организатор на форума за страната.

GISDay2017_Conference

Специално за ГИС деня в България пристигна Омар Бадур, програмен ръководител климатични данни и мониторинг в Световната метеорологична организация. Той представи доклад за състоянието на климата през 2017г., с фокус върху мониторинга на глобалните климатични промени, които оказват влияние и на територията на нашата страна. Водещият климатолог демонстрира добри световни практики при прилагането на ГИС за предвиждане и справяне с природни бедствия. Международното участие на конференцията беше допълнено от Оливър Чарлзуърт, международен директор в Citilabs, който показа как благодарение на ГИС мегаполиси като Лондон се справят с трафика.

Omar Baddour_GISDay2017

На тържествена церемония вечерта бяха връчени годишните награди за постижения в изграждането и въвеждането на Географски информационни системи в България.

Награда за „Изграждане на първата по рода си в България цялостна ведомствена ГИС система на база световно утвърдени иновативни ГИС технологии“ получи Министерството на вътрешните работи. Отличието беше връчено от г-жа Румяна Бъчварова, началник на политическия кабинет на министър-председателя на Р България на г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи на Р България. През 2017г. по Фонд „Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз МВР реализира първия по рода си в България ГИС проект за създаване на цялостна ведомствена Географска информационна система. Системата е изградена на база прилагане на изключително иновативни и световно утвърдени ГИС решения и технологии, позволяващи сложни интеграции, мощни анализи и предоставящи обща оперативна картина за подпомагане дейностите по опазване на границите на Р. България, управление при кризи и криминални анализи. 

Изпълнителната агенция по околна среда беше отличена за надграждане на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Г-жа Камелия Радева, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, получи призванието от Омар Бадур, програмен ръководител в Световната метеорологична организация.

Специална международна награда получи Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” за внедряване на първата по рода си интегрирана информационна система за мониторинг на Черно море в реално време. Системата е отличена сред повече от 100 000 международни проекта, а наградата “Special achievement in GIS” е най-високото признание в сферата на ГИС технологиите. Наградата прие Ангел Забуртов, генерален директор на ДППИ от Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

Валентин Вълканов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Варна прие наградата за „Стратегическа визия за прилагане на световно утвърдени ГИС решения за подпомагане дейностите по управление на ВиК инфраструктура“. Отличието беше връчено от Весела Начева – Кръстева, началник на политическия кабинет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис ЕАД“ беше наградена за развиване на ГИС капацитет и прилагане на съвременни ГИС решения в своята дейност в България. Отличието връчи Петър Иванов, изпълнителен директор на Американска търговска камара в България на Серафим Ценов, ръководител проекти в УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис ЕАД.

За прилагане на научен подход и най-съвременни ГИС решения за проучване, анализ и оценка състоянието на подземни водни тела в България беше отличен Геологически институт при Българска академия на науките. Наградата връчи проф. д-р инж. Теменужка Бандрова, председател на Българска картографска асоциация на проф. д-р Радослав Наков, директор на Геологически институт при БАН и проф. д-р Алексей Бендерев, ръководител секция „Хидрология“, Геологически институт при БАН.

GISDay_awards

В рамките на Световния ГИС Ден се проведе и Изложба-конкурс за карти, където отличени бяха ИКИТ-БАН, съвместно с SCGIS Chapter Bulgaria за “Най-добро картографско представяне”, Съюзът на урбанистите в България за “Най-интересен ГИС анализ” и Клуб ГИС, ЛТУ за “Най-добра интерактивна карта”. Тази година наградата на публиката в конкурса за карти отиде при Асоциацията на младите полярни изследователи в България (АПЕКС България).

ГИС Ден 2017 в България се провежда с официалното партньорство и подкрепа на рекордните 30 организации: Българска асоциация на софтуерните компании, Американска търговска камара в България, Национално сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление, Български съвет за устойчиво развитие, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, Съюз на архитектите в България, Съюз на урбанистите в България, Камара на строителите в България, Българска асоциация по водите, АФСЕА България, Асоциация на полицейските началници, Българска картографска асоциация, Общество за съхраняване на природата и културното наследство с ГИС – клон България, Зелени Балкани, Географ БГ, Българска академия на науките, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки университет, Лесотехнически университет и Българска асоциация за геопространствени информационни системи, Географика, Стемо, Контракс, Сиела-Норма, ДЖИСолюшънс, Агора 66, bTV Media Group, Градът Медиа Груп и National Geographic Bulgaria. 

###